Zmiana języka interfejsu w uplook Master

Informacja

Ta część artykułu dotyczy Statlook w wersji starszej niż 8.3

Rozwiązanie:

Poniższe czynności umożliwiają modyfikację wpisu rejestru przechowującego informację o wersji językowej interfejsu konsoli Master. Podczas wykonywania poniższych czynności należy zachować maksymalną ostrożność. Przeprowadź operacje dla komputera, na którym zainstalowano konsolę Master:

 1. Zamknij aplikacje uplook Master. Warto też w menedżerze procesów sprawdzić czy nie ma uruchomionego procesu o nazwie: uplook.exe.
 2. Uruchom Edytor rejestru (Regedit.exe).
 3. Zlokalizuj następujący klucz:
  • Windows 32bit:
   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\A plus C Systems\uplook]
  • Windows 64bit:
   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\A plus C Systems\uplook]

   embim184

 4. Za pomocą menu Rejestr wyeksportuj wybrany klucz rejestru (uplook) w celu wykonania jego kopii zapasowej. Przechowuj plik reg w bezpiecznej lokalizacji na wypadek, gdyby zaszła konieczność zaimportowania go w przyszłości.
 5. W kluczu rejestru uplook utwórz parametr Language:
  • Wartość: Language
  • Typ: REG_SZ
  • Wartości:
   • pl-PL (język polski)
   • en-US (język angielski)
 6. Zamknij Edytor rejestru.
 7. Uruchom ponownie konsolę Master.

Uwaga!

Nieprawidłowe korzystanie z Edytora rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma AplusC Systems nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora rejestru na własną odpowiedzialność.Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Skomentuj